2011winter_biography-alfred-adler-to-heal-and-to-educate

Człowiek jako istota – Alferd Adler i jego teorie ….

Kim był…

Alfred Adler to austriacki psycholog, psychiatra oraz twórca psychologii indywidualnej. W kwestii jego zainteresowań znalazła się także medycyna, ponieważ w dzieciństwie często chorował. Studiował medycynę  specjalizacja okulistyka na Uniwersytecie Wiedeńskim. Lubił obserwować ludzi, ich sposoby radzenia sobie w sytuacji choroby, niepełnosprawności.

  Współpracował w Zygmuntem Freudem, ale nie podzielał wszystkich jego poglądów szczególnie tych związanych z popędami. Założył Towarzystwo Wolnych Badań Analitycznych, które wkrótce przekształciło się w Towarzystwo Psychologii Indywidualnej

Dzięki niemu powstała w Wiedniu pierwsza poradnia dla dzieci i młodzieży. Prowadził także wykłady w Instytucie Pedagogicznym.

Co było dla niego ważne…

Alfred Adler patrzył na człowieka jako niepodzielną, całościową jednostkę. Człowiek to całość, jego części uzupełniają się i współpracują w realizacji różnych funkcji. Dzięki temu funkcjonuje, rozwija się prawidłowo. Człowiek o psychologiczno-społeczno-fizyczna całość.

Głównym pojęciem w jego koncepcji było poczucie niższości. Pojawia się ono już u małych dzieci, które dostrzegają swoją słabość w stosunku do otaczających, przebywających z nimi dorosłych. Dziecko odczuwa poczucie niższości, które staje się motywacją, siłą napędową w dążeniu do osiągnięć. By sobie poradzić z tym poczuciem, chce być jak najbardziej idealne, doskonałe, kompetentne. Zdarzają się – według Adlera –osoby, którym całe życie towarzyszy poczucie niższości oraz przekonanie, że inne osoby są od nich lepsze, ciekawsze, mądrzejsze itd. W ten sposób u człowieka pojawiają się zaburzenia psychiczne i neurozy. Są też takie osoby, które pokonują poczucie niższości poprzez umniejszanie innych, w pewien sposób pogardzanie innymi, uważanie się za kogoś wyjątkowego, lepszego.

Według Adlera człowiek to jednostka społeczna funkcjonująca w grupie, wspólnocie. Wchodzi ona w relacje z innymi, jednocześnie w ten sposób kształtując swoją tożsamość i czerpią informacje o sobie, innych i świecie. To bycie z innymi znaczy albo nastawienie się na współpracę, albo na rywalizację. Aby człowiek prawidłowo funkcjonował i rozwijał się, ważne są demokratyczne stosunki w rodzinie i brak stosowania kar cielesnych. Prowadząc spotkania dla rodziców zwracał uwagę, że ważne w wychowaniu dziecka jest stawianie granic, wprowadzanie zasad, czyli brak nadmiernego pobłażania, jak również rozmowa, dialog, obserwacja dziecka, wsłuchiwanie się w jego słowa i potrzeby, które sygnalizuje; to wszystko oznacza brak lekceważenia. Zgodnie z jego teorią, jedynacy i pierworodni osiągają sukcesy największe i najczęściej.

Każda osoba jest jedyną w swoim rodzaju konfiguracją motywów, cech, zainteresowań i wartości, posiada również swój styl życia. Centrum osobowości stanowi świadomość. Człowiek ma świadomość swoich mocnych i słabych stron, celów, dążeń i własnego ja. Ma zdolność zaplanowania swoich działań; świadomie nimi kieruje, dzięki czemu może się rozwijać, dążyć do samorealizacji.

Adler zwrócił także uwagę na postrzeganie kobiet i kobiecości w kulturze. Dostrzegł, że chłopcy mają większe prawa do wyrażania swojego zdania i niezgody. aniżeli dziewczyny. Powoduje to, że kobiety tracą zdolność przeciwstawiania się i stają się słabsze.

Kilka cytatów do przemyślenia…

2110

alfred-mcalfi-adler

latwiej-jest-walczyc

Źródła:

http://www.vision.org/visionmedia/biography-alfred-adler/41041.aspx
http://www.mysli.com.pl/ludzie/alfred-adler/
http://zenjaskiniowca.pl/alfred-adler-the-best-of-z-komentarzem/

Dodaj komentarz