clause-1462951_960_720

Co jest zakazane w internecie

autor: Katarzyna Magdalena Gorzkowska

Nierzadko zdarzają się sytuacje, gdy potrzebujemy skorzystać ze zdjęć, tekstów lub innego rodzaju materiałów zamieszczonych na cudzych stronach internetowych. W dzisiejszych czasach przeklejanie zdjęć i linków do stron stało się wręcz powszechnie występującym zjawiskiem. Na co dzień obserwujemy, że tak praktykują inni.

Tylko, czy jest to właściwe postępowanie?

Zgodnie z prawem, napisany przez kogoś tekst jest wynikiem jego wysiłku intelektualnego. Podobnie
jest ze zdjęciami, na których wykonanie ktoś mógł poświecić mnóstwo czasu i energii. Oryginalny, niepowtarzalny materiał w postaci tekstu, opracowania, czy fotografii stanowi w rozumieniu prawa utwór i w związku z tym podlega ochronie prawnej.

Należy zaznaczyć, że co do zasady korzystanie z cudzych fotografii (także innych utworów), w tym wklejanie wykonanych przez inną osobę zdjęć bez zgody tej osoby, stanowi naruszenie praw autorskich twórcy materiału i powoduje obowiązek zapłaty odszkodowania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30.10.2014r., sygn. I ACa 933/14).
Każdy twórca „właściciel” praw autorskich do zdjęcia, bądź tekstu którym się posłużyliśmy może zatem zażądać od nas zapłaty za korzystanie ze stworzonego przez niego materiału (utworu).

Czy i na jakich zasadach wolno korzystać z cudzej pracy intelektualnej bez ryzyka konsekwencji prawnych?

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 j.t.) wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub
drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika,
analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.

Prawo przewiduje sytuacje, w których będzie miało zastosowanie z tzw. „prawo cytatu”. Dzięki „prawu cytatu” efekty cudzego wysiłku intelektualnego (utwory) mogą zostać przez nas wykorzystane, ale pod pewnymi warunkami.

Przede wszystkim, wynik cudzej pracy intelektualnej możemy wykorzystywać w naszych własnych utworach. Ponadto wyłącznie w określonym celu; takim jak polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie. W innych wypadkach należy uzyskać przynajmniej zgodą autora (np. zdjęcia) na wykorzystanie jego utworu.

Dodaj komentarz