j

Ready-steady-go, czyli jak skutecznie działać :)

Ready-steady-go, czyli jak skutecznie działać 🙂

Czynniki działania

Skuteczność działania bądź jej brak zależy od wielu czynników: cel (zadanie), zaangażowanie osobiste, sprawność czynnościowa, aspiracja, zmęczenie, wytrwałość. Postaram się pokrótce omówić te elementy.

Cel (zadanie)

Człowiek stawia sobie w swoim życiu określone cele, które pragnie zrealizować, np. napisanie wiersza, pokonanie trasy w górach, upieczenie ciasta. Gdy w sposób jednoznaczny i konkretny określimy cel działania, co chcielibyśmy osiągnąć, wówczas przekształca się on w zdanie. Zadania różnią się względem siebie złożonością, wykonawstwem i czasem na realizację. Wraz ze wzrostem członków zadania, zróżnicowaniem i ilością czynności oraz wzrostem czasu, zadanie zwiększa swój stopień trudności.

Zaangażowanie osobiste

W różnym stopniu i wymiarze człowiek angażuje się w realizacje wyznaczonego sobie celu. Wynika to z motywacji: czy działanie jest podyktowane pasją – zależy mi na czymś, osiągnięcie dałoby mi satysfakcję, czy też pod przymusem – muszę to zrobić, bo wydarzy się coś złego, niekorzystnego dla mnie, normalnie bym tego nie zrobił, ale w zaistniałej sytuacji muszę… Zaangażowanie człowieka może ulec zmianie. Od czego to zależy? Ważne są tu natężenie potrzeby, która zostaje tym działaniem zaspokojona, oraz zrozumienie jego znaczenia w wymiarach tak indywidualnym, jak i społecznym. Zatem, skuteczność działania jest wprost proporcjonalna do stopnia zaangażowania w nim działającej osoby.

Sprawność czynnościowa

Działalność należy rozumieć jako działania, które złożone są z określonej liczby czynności. Aby wykonać daną czynność, warto opanować określone sprawności sensoryczno-motoryczne i myślowe. Sprawności i czynności są ze sobą powiązane. Sprawność bowiem jest stopniem łatwości, z jaką określona czynność jest dobrze wykonywana. Poprzez powtarzanie czynności jest ona doskonalona.

Aspiracja

Człowiek, który podejmuje określone zadanie, posiada świadomość celu i wierzy, że uda mu się go osiągnąć. Zdaje sobie także sprawę z faktu, że musi sprostać pewnym wymaganiom. Ambicja i aspiracja to dążenie człowieka do zajęcia swoim działaniem możliwie najlepszego miejsca w skali wartości. Różny poziom aspiracji zależy od tego, jaką rangę na skali wartości zajmuje podjęte przez niego działanie.

Zmęczenie

Każdemu wykonywaniu danego działania towarzyszy ubytek energii, przez co prędzej czy później pojawia się zmęczenie. Zmęczenie jest zmianą stanu fizjologicznego powodującą spadek energetycznej wydajności człowieka. Może ono obejmować zarówno pojedyncze działanie, jak również całą aktywność. Zmęczenie można w pewien sposób ograniczyć. Wzrasta ono w mniejszym stopniu, gdy dostosowujemy aktywność do naszego indywidualnego tempa, wprowadzane są przerwy dłuższe bądź krótsze, dokonuje się eliminacji działań zbędnych, usuwa się źródła hałasu, walczy się z monotonią, dostarcza się odpowiedniej ilości tlenu i światła, znajduje się czas na odpoczynek, człowiek jest ogólnie życiowo zadowolony oraz pozytywnie nastawiony do wykonania działania.

Wytrwałość

Konkretne działanie związane jest z pokonywaniem pojawiających się trudności. Tutaj pomocną cechą charakteru jest wytrwałość. Wielu ludzi stawia sobie odległe cele. Realizują je w mniejszym stopniu, ponieważ uważają, że czasem wystarczy chcieć, a reszta przyjdzie sama. Waga wytrwałości w działaniu wzrasta wraz z odległością czasową celu działania, maleje zaś ze wzrostem jego znaczenia dla jednostki.

Zachęcam do stawiania sobie celów i działania. Wiele bowiem zależy od nas.

Bibliografia:

W. Szewczyk, Psychologia. Zarys podręcznikowy, Tom II, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. 220-226.

Dodaj komentarz