jj

Dzisiaj mi się chce… kilka słów o motywacji

Stop- zatrzymaj się…. pomyśl… zmień…

W dzisiejszym świecie pełnym zabiegania, braku czasu i wykonywania czynności automatycznie warto zatrzymać się, i zadać sobie pytania: po co to robię? za czym gonię? czy to mnie rozwija, zmienia, sprawia, że staję się wartościowszym człowiekiem? Niektórzy powiedzą: nie mam czasu na rozmyślania, to mi się opłaca, dobrze mi tak jak jest, nie wiem jak coś zmienić, boję się zmian, nie wszystko ode mnie zależy… W której grupie jesteś Ty?

Dzisiaj temat niełatwy, aczkolwiek, myślę że przyjemny – motywacja.

Motywacja co takiego?

W psychologii motywacja rozumiana jest jako wewnętrzny stan gotowości człowieka do podjęcia konkretnego działania, bądź też jako zespół procesów fizjologicznych i psychicznych, które określają źródło zachowań jednostki i ich zmian. Wyróżnić można dwa typy motywacji:

a) wewnętrzną – dążenie do podejmowania i kontynuowania aktywności biorąc pod uwagę jego treść, człowiek dążąc do zaspokojenia swoich potrzeb podejmuje aktywizację;

b) zewnętrzną – dążenie do podejmowania i kontynuowania aktywności biorąc pod uwagę jego konsekwencje, jednostka ocenia czy przyniesie ona korzyść, jest związana z przekonaniem o tym, że przyczyna i kontrola działania nie jest zależna od człowieka i ma charakter zewnętrzny.

Co zrobić, by zwiększyć motywację?

  • Warto o swoich planach i zamierzeniach rozmawiać z innymi. Jeżeli ktoś dla nas znaczący będzie wiedział o tym, co chcemy osiągnąć, wówczas stanie się dla nas motywacją do działania – taka osoba będzie nas wspierała w ich realizacji.

  • Przeanalizowanie celów – jeżeli wiemy, co jest dla nas ważne i co chcielibyśmy osiągnąć, wówczas łatwiej nam jest się za to zabrać i samo podjęcie aktywności w celu ich realizacji będzie stanowiło dla nas nagrodę.

  • Wyznaczenie sobie nagrody za realizację celu wówczas jej zdobycie motywuje nas do podjęcia aktywności i odwraca naszą uwagę od ewentualnych trudności, które mogą jej towarzyszyć.

  • Wizualizacja celu warto wyobrazić sobie, co chcielibyśmy, żeby udało nam się osiągnąć.

  • Przeanalizowanie ewentualnych negatywnych konsekwencji niezrealizowania celu – warto sobie uświadomić, ile mogę stracić, gdy nie podejmę aktywności, próby jego zrealizowania.

  • Przeanalizowanie ewentualnych pozytywnych konsekwencji zrealizowania celu – świadomość tego, ile możemy zyskać i jakie korzyści osiągnąć powoduje, że chętniej się podejmujemy działań.

  • Podjęcie w przeciągu 5 minut aktywności mającej na celu realizację naszych pragnień.

  • Wyznaczenie sobie na początek prostego zadania do wykonania jeżeli uda nam się osiągnąć nawet drobny sukces wówczas czujemy się zachęceni do podejmowania kolejnych działań, realizacji następnych celów.

  • Zdobycie wiedzy na temat celu, który chcemy osiągnąć łatwiej zmobilizować się do zrobienia czegoś, o czym posiadamy wiele informacji, ponieważ wtedy nie wydaje nam się to trudne, skomplikowane, niemożliwe do wykonania.

Więcej na ten temat:

Reykowski Janusz, (1985) Emocje i motywacja. W: T. Tomaszewski (red), Psychologia, wyd. PWN,

A. Pietroń – Pyszczek, Motywowanie pracowników, Wydawnictwo Marina, Wrocław, 2007,

-W. Szewczuk (red.) Słownik psychologiczny, Warszawa 1985, Wiedza Powszechna.

Dodaj komentarz